Privacy verklaring

Cultuurkoepel B.V., gevestigd aan de Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Cultuurkoepel B.V.
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
06 534 04843
www.cultuurkoepelheiloo.nl

Jan Bellekom is de Functionaris Gegevensbescherming van Cultuurkoepel B.V. en te bereiken via info@cultuurkoepelheiloo.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Cultuurkoepel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cultuurkoepelheiloo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM VERWERKT DE STICHTING CULTUURKOEPEL HEILOO EN KOEPEL B.V. PERSOONSGEGEVENS?

De Stichting Cultuurkoepel Heiloo en Koepel B.V. verwerkt persoonsgegevens om als organisatie voor haar bezoekers goed te functioneren. In dat kader gaat het om de volgende doelen:

 • kaartverkoop voor voorstellingen en reserveringen voor ruimtes (verhuur via Koepel B.V.);
 • informeren van wijzigingen in het programma of reservering, denk hierbij aan ziekte van een artiest of een technische storing;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • kunnen verrichten van onderzoek naar publieksvoorkeuren en interesse in specifieke evenementen;
 • Stichting Cultuurkoepel Heiloo en Koepel B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • versturen van e-mailings, brochures en overige informatie over onze producten en diensten;
 • kunnen uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en andere analyses ter verbetering van ons aanbod.

De verwerking van de persoonsgegevens is steeds gebaseerd op een wettelijke grondslag, waaronder uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst (bijvoorbeeld: kaartverkoop), een gerechtvaardigd belang van de Stichting Cultuurkoepel Heiloo en Koepel B.V. of na uitdrukkelijke toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Cultuurkoepel B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultuurkoepel B.V.) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Cultuurkoepel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Cultuurkoepel B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Cultuurkoepel B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cultuurkoepel B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies van Clicky Web Analytics die uw surfgedrag bijhouden om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Clicky Web Analytics kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Onze website maakt ook gebruik van Google Ads voor het bijhouden van conversies. Deze cookies worden alleen in uw browser geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die wordt weergegeven in Google. De cookie geeft weer dat u op de advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina bent gegaan. Deze cookies verlopen na 30 dagen en bevatten geen persoonlijke gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultuurkoepel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cultuurkoepelheiloo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cultuurkoepel B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Cultuurkoepel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cultuurkoepelheiloo.nl