Dag van de Herbestemming 2015

Wat hebben een kerk van Rietveld, een voormalige machineloods van defensie, een 16de eeuwse boerderij en de kapel van een psychiatrische inrichting gemeen?
Niets, behalve dat ze een nieuwe bestemming krijgen.

Lees het verslag met 4 mooie voorbeelden van Herbestemming:
http://onh.nl/nl-NL/verhaal/15992/vier-mooie-voorb...

Wat ging hier aan vooraf?
Vorig jaar op 12 september ging in opdracht van de provincie het programma "Herbestemming NH" voor de 5de keer van start. Het programma is in het leven geroepen
om verval en leegstand van gebouwd erfgoed tegen te gaan.

Hoe gaat het met een van de eerste herbestemminsprojecten Cultuurkoepel Heiloo?
http://onh.nl/nl-NL/artikel/12661/cultuur-koepel-h...